1918

Det var år 1918 som Thor Ahlgren startade sin verksamhet i Skillingaryd, Småland. Som den innovatör han var skedde tillverkningen till stor del i egenproducerade verktyg och maskiner. Företaget utvecklades och efter en tid renodlades verksamheten mot pressning och stansning av plåtdetaljer i varierande material.

1940

Sedan tidigt 40-tal har vi varit en given legoleverantör till företag inom svensk fordonsindustri. Idag är vi även en högt kvalificerad legotillverkare till många andra industrier, som elektronik-, verkstads-, telekom- och möbelindustri.

1970

Större utbyggnation av produktionsyta för att utöka kapacitet och processerbjudande.

1980

En ytterligare utbyggnation skedde i mitten av 80-talet

1990

Början 90-talet installerades den första alkaliska tvätten i Sverige hos Thor Ahlgren

2008

Förvärvades Hooks Produktion, där vi idag har vår laserskärning och CNC-bearbetning.

Finstansning kommer in som ny process i verksamheten

2011

Första lasermaskinen på plats och Thor Ahlgren breddar sitt processerbjudande, detta har sedan utvecklats med att också inkludera CNC-maskiner

2016

En andra lasermaskin på plats och ytterligare CNC-maskiner.

Företagsfakta

Enheter  
Skillingaryd & Hok

Omsättning (2020) 
74.346 Tkr

Ägare  
Seafire AB (100 %)

Antal anställda 
35

Leverantör till 
Automotive och övrig industri

Kontakt

Kontakta oss så hjälper vi dig 

Tel: +46 (0)370-798 00
Mail: jonas.fallberg@thorahlgren.se