a06ce367c466662c_org

Thor Ahlgren får EcoVadis Gold Medal

Thor Ahlgren har genomgått EcoVadis hållbarhetsrating och nått ett resultat på top 5% av samtliga 90 000 bolag i 160 länder som genomfört prövningen. I och med detta har vi mottagit Gold EcoVadis Medal.